Sklep Internetowy goodcoffee.pl (dalej goodcoffee.pl) jest własnością firmy Good Coffee micro roasters, ul. Świderska 109, 03-128 Warszawa, NIP 953-113-68-20.

1. Sklep goodcoffee.pl jest dostępny w internecie pod adresem www.goodcoffee.pl oraz www.goodcoffee.com.pl. Siedziba sklepu znajduje się w Warszawie, przy ul. Świderskiej 109.

2. Ceny produktów w sklepie goodcoffee.pl są cenami brutto – zawierają podatek VAT – i są wyrażone w złotych polskich.

3. Aby dokonać zakupów w sklepie goodcoffee.pl należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia oraz dokonać płatności.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu goodcoffee.pl

5. Nie będą realizowane zamówienia, w których:

a) płatność przelewem nie zostanie zrealizowana w ciągu 72 godzin od dnia złożenia zamówienia

b)  w formularzu zamówienia podane zostaną błędne, nieprawdziwe lub niekompletne dane.

6. Zamówienia są przyjmowane bez ograniczeń czasowych.

7. Złożone zamówienia będą realizowane w ciągu 48 godzin od dnia ich złożenia i wysyłane najpóźniej w ciągu 24 godzin od ich realizacji.

8. Zamówienia złożone w piątki oraz w dni poprzedzające dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy będą realizowane w ciągu 48 godzin od pierwszego następującego po dniach wolnych dnia roboczego i wysyłane w ciągu 24 godzin od dnia ich realizacji.

9. Sklep goodcoffee.pl zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie goodcoffee.pl W takiej sytuacji klient zostanie natychmiast powiadomiony o odstąpieniu od realizacji zamówienia. Wszelkie należności wpłacone przez klienta w ramach tego zamówienia zostaną niezwłocznie zwrócone.

10. W przypadku braku towaru zamówionego przez klienta goodcoffee.pl natychmiast poinformuje klienta o tej sytuacji. Klient podejmie decyzję o kontynuacji zamówienia lub rezygnacji z niego.

11. Koszty przesyłki dotyczą terytorium Polski i pokrywane są przez klienta z wyjątkiem zamówień na kwotę większą niż 200 złotych, których koszt pokryje sklep goodcoffee.pl.

12. Sklep goodcoffee.pl na swoich stronach informuje o szacowanym czasie dostawy zamówionych produktów jednak nie odpowiada za terminową realizację dostaw.

13. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego zakupu.

14. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym.

15. Koszt przesłania towaru klientowi jak i odesłania go do sklepu goodcoffee.pl pozostaje po stronie klienta, a goodcoffee.pl zwróci klientowi kwotę równą cenie zamówionego towaru powiększony o kwotę równą kosztowi najtańszej formy formy zwrotu towaru do sklepu niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru.

14. Aby skorzystać  prawa od odstąpienia od umowy należy poinformować nas o tym fakcie telefonicznie (+48 501 128 222), mailowo (kontakt@goodcoffee.pl) lub pisemnie (Good Coffee Wojciech Machowski, ul. Świderska 109, 03-128 Warszawa) oraz przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

15. Klient ma prawo reklamować produkt, jeśli okaże się wadliwy z przyczyn leżących po stronie Good Coffee. Reklamacje przyjmowane są mailowo na adres kontakt@goodcoffee.pl.

16. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane po uprzednim zwróceniu towaru goodcofee.pl – najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania kwestionowanego towaru.

17. Good Coffee nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe z przyczyn leżących po stronie firmy realizującej dostawy.

18. Wszystkie dane podawane przez klientów podczas rejestracji są chronione z najwyższą starannością, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie są udostępniane osobom trzecim.

19. Klient ma prawo dostępu do swoich danych w dowolnym czasie oraz do ich modyfikacji.

20. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

21. Sklep goodcoffee.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Wzór odstąpienia od umowy

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies w celu ulepszenia naszych usług. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji w dziale „Polityka prywatności" Polityka prywatności

Zamknij